Kệ giá tự động

Kệ giá tự động với kết cấu từ những thanh rulo

Kệ giá tự động là loại giá kệ nhà kho. Kệ giá tự động với kết cấu là các thanh rulo, con lăn giúp pallet chứa hàng hoặc hàng hóa được đặt trên các thanh rulo trượt tự động

  1. Kệ giá kho tự động

    Kệ giá kho tự động

    Giá kệ kho tự động cần thiết cho việc nâng cao hiệu suất lưu trữ trong nhà kho. Giá kệ kho tự động sử dụng băng chuyền hoặc rulo để vận chuyển pallet để hàng hóa, thùng carton chứa hàng hóa...
gotop